ABS RealityAkce: Město: Cena Od:
Typ: Okres Do:

Energetická náročnost budovy PENB

KDY JE POTŘEBA MÍT ZPRACOVÁN PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI __________________________________________________________ Povinnost stavebníkům a vlastníkům budov vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy vyplývá z § 7a zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. K 1. 7. 2015 vešla v platnost vyhláška č. 103/2015 Sb., která upravuje některé podmínky pro zpracování průkazu následovně: PRODEJ A PRONÁJEM RODINNÉHO DOMU __________________________________________ Při prodeji nebo pronájmu rodinného domu je vlastník povinnen opatřit si průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz nebo jeho ověřenou kopii je povinnen předložit možnému kupujícímu budovy a při podpisu kupní smlouvy musí být průkaz nebo jeho ověřená kopie součástí této smlouvy. Při inzeraci prodeje nebo pronájmu RD musí být uvedena energetická třída ve všech reklamních a inzertních materiálech. Pokud není PENB zpracován, musí být uvedena nejhorší energetická třída G. Průkaz nemusí být zpracován, pokud se jedná o prodej nebo pronájem rodinného domu vystaveného před 1. lednem 1947 (a pokud od tohoto termínu nebyly na domě provedeny žádné větší změny dokončené budovy) a pokud se tak prodávající a kupující písmeně dohodnou. NOVOSTAVBY Od roku 2013 platí pro novostavby povinnost předložit energetický průkaz při žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby. Stejná povinnost platí pro rekonstruované objekty - pokud se renovuje více než 25 % obálky budovy. PRODEJ NEBO PRONÁJEM BYTU/ BYTOVÉ DOMY ___________________________________________ Vlastník budovy, bytu nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni opatřit si průkaz při prodeji budovy, pronájmu budovy, prodeji bytu, od 1.ledna 2016 i při pronájmu bytu. Tento průkaz jsou povinni předložit možnému zájemci o koupi nebo pronájem a průkaz nebo jeho ověřená kopie musí být součástí kupní nebo nájemní smlouvy. Při realitní inzerci je inzerující povinnem uvést energetickou třídu ve všech inzertních, reklamních a propagačních materiálech. Pokud není výsledek PENB k dispozici, je nutno uvést nejhorší energetickou třídu G. Pokud vlastníkovi bytu nebyl na písemné vyžádání předán společenstvím vlastníků energetický průkaz zhotovený pro bytový dům, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky. BUDOVY UŽÍVANÉ ORGÁNEM VEŘEJNÉ MOCI U budov uživaných orgánem veřejné moci je povinnost zpracování PENB rozdělena termínově následovně: 1. Budova s energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 od 1. 7. 2013 2. Budova s energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2 od 1. 7. 2015 Pozn. energeticky vztažná plocha = součet podlahové plochy všech vytápěných podlaží VÝJIMKY Průkaz energetické náročnosti budovy nemusí být zpracován v případě těchto staveb: 1. u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2 2. u budov, které jsou kulturní památkou nebo jsou v památkové rezervaci 3. u budov užívaných jako místa bohoslužeb nebo pro náboženské účely 4. u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jenom část roku a jejichž odhadované spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, ke které by došlo při celoročním užívání 5. u průmyslových a dílenských provozů se spotřebou energie do 700 GJ za rok 6. Energetický průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy.

Copyrights © idealniweb.cz 2009 | www.idealniweb.cz | GDPR | Dokumenty